گردهمایی ها

مهر, ۱۳۹۷

اردیبهشت, ۱۳۹۷

اسفند, ۱۳۹۶

اردیبهشت, ۱۳۹۶

فروردین, ۱۳۹۶

اسفند, ۱۳۹۵

بهمن, ۱۳۹۵

خرداد, ۱۳۹۵

  • ۲۲ خرداد

    فراخوان ارسال مقاله به نخستین کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآوردههای آردی

    قابل توجه فعالین حوزه غلات، نان و فرآورده های آردی در کشور واحد های تحقیق و توسعه، مسئولین فنی و کنترل کیفی، کارشناسان تولید با سلام و آرزوي توفيق، به اطلاع میرساند “نخستین کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده¬های آردی” توسط مرکز تحقیقات و آموزش، کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی با همکاری انجمن متخصصین علوم و صنایع …

Translate »