کارگاه آموزشی دو روزه مدلسازی عملی فرآیندهای صنایع غذایی ” با استفاده از نرم افزارهای Excel, SigmaPlot, Originlab (originPro) ” با تدریس مهندس نادر کریمیان خسروشاهی توسط انجمن علوم و صنایع غذایی ایران برگزار گردید .

انجمن علوم و صنایع غذایی ایران کارگاه آموزشی دو روزه مدلسازی عملی فرآیندهای صنایع غذایی ” با استفاده از نرم افزارهای  Excel, SigmaPlot, Originlab (originPro)  “ را در تاریخ ۱۸ و ۱۹  مهر ماه ۹۸ با تدریس مهندس نادر کریمیان خسروشاهی  کارشناس سازمان غذا و دارو –  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برگزار کرد .لازم به توضیح است این کارگاه آموزشی حضور فعال و موثر  کارشناسان ،  مسئولین فنی و مدیران تولید از کارخانجات زرین ذرت شاهرود ، ماهیدشت کرمانشاه  و دانشجویان تحصیلات تکمیلی را به همراه داشت .گفتنی است  که این دوره آموزشی دارای ۱۰ امتیاز بازآموزی از سازمان غذا و دارو می باشد در پایان گزارش سرفصل های این دوره آموزشی جهت اطلاع علاقه مندان ارائه می گردد  :

 1. آشنایی با مفاهیم مدلسازی فرآیندهای صنایع غذایی
 2. آشنایی با نرم افزارهای Excel, SigmaPlot, Originlab (originPro) و کاربرد آنها در مدلسازی فرآیندهای صنایع غذایی
 3. آشنایی با انواع مدل های رئولوژی(Rheological Models)  و کاربرد آنها در فرآیندهای صنایع غذایی شامل:
 4. Newtonian
 5. Bingham Plastic
 6. Power Law
 7. Herschel-Bulkley
 8. Casson
 9. Carreau

۴. آشنایی با انواع مدل های کینتیک شیمیایی(Chemical Kinetics)  و کاربرد آنها در فرآیندهای صنایع غذایی شامل:

 • Zero-Order Reactions
 • First-Order Reactions
 • Weibull

۵. آشنایی با انواع مدل های کینتیک آنزیمی  (Enzyme Kinetics)و کاربرد آنها در فرآیندهای صنایع غذایی شامل:

 • Michaelis-Menten Method
 • Lineweaver-Burk Method
 • Augustinsson Method
 • Eadie-Hofstee Method

۶. آشنایی با مدل های میکروبی مواد غذایی شامل:

 • Increase by Growth Model
 • Decrease by Inactivation Model
 • Sigmoid
 • Logistic
 • Weibull
 • Gompertz

۷. حل مثال های عملی با استفاده از نرم افزارهای Excel, SigmaPlot, Originlab (originPro)

جهت کسب اطلاعات تکمیلی و ارائه هرگونه انتقاد و پیشنهاد با شماره تلفن های ۴۴۲۹۳۴۵۰ و  ۴۴۲۹۳۴۵۵ و  ۴۴۲۹۳۴۵۹ تماس حاصل نمایید.

Translate »