کارگاه آموزشی دو روزه ارزیابی حسی – اپتیموم سازی فرمولاسیون محصولات غذایی ( مقدماتی ) به همت انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و با تدریس دکتر حسن کاکویی برگزار گردید

کارگاه آموزشی دو روزه ارزیابی حسی –اپتیموم سازی فرمولاسیون محصولات غذایی ( مقدماتی ) امروز پنجشنبه ( ۹۸/۰۵/۱۰) با تدریس دکتر حسن کاکویی به همت  انجمن علوم و صنایع غذایی ایران برگزار گردید ، شایان ذکر است این کارگاه آموزشی فردا ( جمعه ۹۸/۰۵/۱۱) نیز ادامه خواهد داشت .گفتنی است از اهداف این کارگاه کاربردی انجام پروژه های عملی ارزیابی حسی بر روی محصولات جهت تعیین تفاوت ویژگی های حسی در محصولات مشابه شرکت های مختلف ، انتخاب بهترین نوع مواد اولیه ، اصلاح ، شبیه سازی ، اپتیموم سازی فرمولاسیون و فرآیندها بوده است . همچنین این کارگاه آموزشی حضور فعال و موثر مدیران و کارشناسان تولید ، کنترل کیفی و مسئول فنی از کارخانجات صنایع و فرآورده های غذایی مزمز ، کیش چیپس ، عالیفرد ( سن ایچ فیروزکوه ) ، نوشینه ( گلشن ) ، کاوه میسا ، وانلی ، فلیکس شرق ، آرین صنعت کاوه خوراک و بستنی بیات را به همراه داشت  و مخاطبان از رویکردهای جدید فرمولاسیون ، اپتیموم سازی ، فرآیندها ، فرمولاسیون و کاربردی بودن کارگاه آموزشی جهت توسعه محصول و تولید محصولات جدید اذعان رضایت کامل داشتند . در پایان ، سرفصل های ارائه شده در این کارگاه آموزشی جهت اطلاع علاقه مندان ارائه می گردد و لازم به توضیح است که بقیه سرفصل های تخصصی ارزیابی حسی به دلیل گستردگی و مباحث فنی در دوره پیشرفته که مقرر گردید در تاریخ ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه ۹۸ تحت عنوان دوره آموزشی ارزیابی حسی پیشرفته مواد غذایی ( آزمون های توصیفی ) با تدریس آقای دکتر کاکویی توسط انجمن علوم و صنایع غذایی ایران ارائه گردد.

سرفصل های این دوره آموزشی شامل موارد ذیل می باشد :

۱- مقدمه

۲- مبانی ارزیابی حسی

۳- تعاریف و اصطلاحات تخصصی

۴- فاکتورهای موثر بر آزمون های ارزیابی حسی

۵- فاکتورهای موثر بر درک ویژگی های حسی

۶- اهداف ارزیابی حسی

۷- ویژگی های حسی محصولات غذایی

۸- مباحث فیزیولوژی و روانشناختی در ادراک ویژگی های حسی

۹- حواس پنج گانه

۱۰ – حد آستانه

۱-۱۰-تئوری و اندازه حد آستانه ها

۲-۱۰- انواع آستانه ها

۳-۱۰- کاربرد حد آستانه

۴-۱۰- روش های اندازه گیری حد آستانه

۱۱- توصیف ویژگی های حسی محصولات غذایی

۱-۱۱- چرا برخی از افراد توصیف فرآورده ها را بهتر انجام می دهند

۲-۱۱- اثرات حافظه حسی افراد در توصیف ویژگی های حسی محصولات غذایی

۱۲- ارزیابی حسی به چه سوالاتی پاسخ می دهد؟

۱-۱۲- کاربردهای ارزیابی حسی در اپتیمم سازی وتوسعه فرمولاسیون

۲-۱۲- کاربردهای ارزیابی حسی درطراحی محصول جدید

۳-۱۲- کاربردهای ارزیابی حسی در شناخت نیازهای مصرف کننده ها

۴-۱۲- کاربردهای ارزیابی حسی در شناسایی بدطعمی

۵-۱۲- کاربردهای ارزیابی حسی در تعیین مدت ماندگاری محصولات

۶-۱۲- کاربردهای ارزیابی حسی در ارزیابی محصولات شرکت های رقیب

۷-۱۲- کاربرد ارزیابی حسی در شبیه سازی فرمولاسیون محصولات غذایی بر اساس ویژگی های حسی محصولات شرکت های رقیب

۱۳- نقش ارزیابی در کنترل کیفیت مواد غذایی

۱۴- مبانی کلی و الزامات انتخاب ارزیاب های حسی

۱۵- گروه بندی ارزیاب های حسی

۱۶- کلیات انتخاب ارزیاب های حسی

۱-۱۶- مبانی کلی انتخاب ارزیاب های حسی برای آزمون های تفاوت

۲-۱۶- مبانی کلی انتخاب ارزیاب های حسی برای آزمون های توصیفی

۱۷ – آموزش ارزیاب ها

۱۸ – آزمایشگاه ارزیابی حسی

۱۹- طراحی اتاق ارزیابی حسی وشرایط محیطی

۲۰- پروتوکل آزمون ها

۲۱- دستورالعمل اجرایی برای ارزیاب ها

۲۲- نحوه تمیز کردن محفظه دهان قبل و بعد از هر مرحله خوردن غذ ا۲۳ – نحوه جویدن ،مزه مزه کردن،بلعیدن غذا

۲۴ – انواع وانتخاب بهترین روش های ارزیابی حسی

۱-۲۴ – روش های دستگاهی

( بینی الکترونیک،کالریمتر، رئومترها GC، HPLC،UV )

۲-۲۴ – روش های انسانی

-روش های رتبه بندی

– روش های توصیفی

– آزمون های ارزیاب ها

– روش ها و آزمون های مورد نیاز برای ارزیابی ارزیاب ها و نتایج ارزیابی

– آزمون های مصرف کننده گرا و ترجیح

۲۵- انواع روش های ارزیابی حسی تفاوت Discrimination

انواع آزمون های تفاوت

کاربرد آزمون های تفاوت

آزمون های تفاوت-تشابه

۲۶- مقیاس ها

۱-۲۶ – انواع مقیاس ها در ارزیابی های حسی

۲-۲۶- کاربرد مقیاس ها در ارزیابی های حسی

۳-۲۶- استفاده های صحیح ونادرست از مقیاس ها

۴-۲۶- خطاهای روانشناسی در مقیاس ها

۲۷- خطاهای رایج در ارزیابی حسی و راه های پیشگیری از آن

۲۸- هدایت و اجرای طرح های ارزیابی حسی

۲۹ – انتخاب اهداف آزمون

۳۰- شرایط کلی آزمایشگاه ارزیابی حسی

۳۱- شرایط کلی آزمون های حسی

۳۲- جمع آوری داده ها،آنالیز آماری و گزارش دهی نتایج ۳۳- کاربرد فاکتورهای ۹M

در اصلاح فرمولاسیون و بهبود ویژگی های حسی محصولات غذایی

۳۴- مبانی اپتیمم سازی محصول توسط ارزیابی حسی

Translate »