کارگاه آموزشی برخط و مجازی “ کاربرد نرم افزار Minitab در صنایع غذایی “ به همت انجمن علوم و صنایع غذایی برگزار شد

انجمن علوم و صنایع غذایی ایران ، امروز  8 شهریور ۱۴۰۰ میزبان برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار Minitab در صنایع غذایی با تدریس مهندس نادر کریمیان خسروشاهی به صورت برخط و مجازی در اسکای روم با حضور کارشناسان و متخصصان از کارخانجات صنایع غذایی و  اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی است.

لازم به توضیح است این کارگاه آموزشی کاربردی تا روز پنجشنبه  11 شهریور  ماه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ نیز ادامه خواهد داشت .

گفتنی است اهداف و سرفصل های این دوره آموزشی شامل موارد ذیل است :

۱- انجام آزمون های پایه آماری با Minitab و کاربرد آنها درصنایع غذایی

۲- آنالیز سیستم های اندازه گیری و آشنایی با انواع خطا، دقت و صحت نتایج در آزمون های مواد غذایی و حل مثال های مرتبط با Minitab

۳- آشنایی با ابزار های طرح ریزی کیفیت در صنایع غذایی و حل مثال های مرتبط با Minitab شامل:

۳-۱- نمودار توزیع فراوانی و هیستوگرام

۳-۲- نمودار پارتو

۳-۳- نمودار علت و معلول 

۳-۴- نمودار پراکندگی و تحلیل رگرسیون

۳-۵- نمودارهای کنترل کیفی وصفی و کمی

۴- آشنایی با انواع شاخص کارآیی فرآیند در صنایع غذایی  شامل :

–  Capability Analysis (Normal Distribution)

–  Capability Analysis (Non-normal Distribution)

–  Capability Sixpack

۵- آشنایی با انواع روش های غیر پارامتریک(non-parametric)  و کاربرد آنها در صنایع غذایی شامل :

–  Mann– Whitney

–  Wilcoxon

–  Kruskal–Wallis

–  Friedman

–  Kolmogorov–Smirnov

۶- آشنایی با انواع روش های تحلیل چند متغیره و کاربرد آنها در کنترل کیفیت فرآورده های غذایی، شامل:

–  Principal Components Analysis (PCA)

–  Partial Least Squares (PLS)

–  Cluster Observations

♦️♦️جهت کسب اطلاعات تکمیلی و ارائه هرگونه انتقاد و پیشنهاد با شماره تلفن های ۴۴۲۹۳۴۵۰ و  ۴۴۲۹۳۴۵۵ و  ۴۴۲۹۳۴۵۹ تماس حاصل نمایید.

Translate »