کارگاه آموزشی ارزیابی حسی – اپتیموم سازی فرمولاسیون محصولات غذایی ( مقدماتی ) به همت انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و با تدریس دکتر حسن کاکویی برگزار گردید

کارگاه آموزشی ارزیابی حسی –اپتیموم سازی فرمولاسیون محصولات غذایی  ( مقدماتی )  روز  شنبه  ( ۰۹/۰۶/۹۸ )  از ساعت ۸ صبح الی ۷ بعد از ظهر با تدریس دکتر حسن کاکویی در محل  انجمن علوم و صنایع غذایی ایران برگزار گردید  ، گفتنی است از اهداف این کارگاه کاربردی انجام پروژه های عملی ارزیابی حسی بر روی محصولات جهت تعیین تفاوت ویژگی های حسی در محصولات مشابه شرکت های مختلف ، انتخاب بهترین نوع مواد اولیه ، اصلاح ، شبیه سازی ، اپتیموم سازی فرمولاسیون و فرآیندها بوده است . همچنین این کارگاه آموزشی حضور فعال و موثر مدیران و کارشناسان تولید ، کنترل کیفی و مسئول فنی از کارخانه  صنایع و فرآورده های غذایی مزمز را به همراه داشت  و مخاطبان از رویکردهای جدید فرمولاسیون ، اپتیموم سازی ، فرآیندها ، فرمولاسیون و کاربردی بودن کارگاه آموزشی جهت توسعه محصول و تولید محصولات جدید اذعان رضایت کامل داشتند . در پایان گزارش ، سرفصل های ارائه شده در این کارگاه آموزشی جهت اطلاع علاقه مندان ارائه می گردد و لازم به توضیح است که  بقیه سرفصل های تخصصی ارزیابی حسی به دلیل گستردگی و مباحث فنی در دوره پیشرفته که مقرر گردید در تاریخ ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه ۹۸ تحت عنوان دوره آموزشی ارزیابی حسی پیشرفته مواد غذایی ( آزمون های توصیفی ) با تدریس آقای دکتر کاکویی توسط انجمن علوم و صنایع غذایی ایران ارائه گردد.

 

سرفصل های این دوره آموزشی شامل موارد ذیل می باشد :

۱-  مقدمه

۲-  مبانی ارزیابی حسی

۳-  تعاریف و اصطلاحات تخصصی

۴- فاکتورهای موثر بر آزمون های ارزیابی حسی

۵- فاکتورهای موثر بر درک ویژگی های حسی

۶-  اهداف ارزیابی حسی

۷-  ویژگی های حسی محصولات غذایی

۸- مباحث فیزیولوژی و روانشناختی در ادراک ویژگی های حسی

۹- حواس پنج گانه

۱۰ –  حد آستانه

۱-۱۰-تئوری و اندازه حد آستانه ها

۲-۱۰- انواع آستانه ها

۳-۱۰- کاربرد حد آستانه

۴-۱۰- روش های اندازه گیری حد آستانه

۱۱-  توصیف ویژگی های حسی محصولات غذایی

۱-۱۱- چرا برخی از افراد توصیف فرآورده ها را بهتر انجام می دهند

۲-۱۱-  اثرات حافظه حسی افراد در توصیف ویژگی های حسی محصولات غذایی

۱۲-  ارزیابی حسی به چه سوالاتی پاسخ می دهد؟

۱-۱۲- کاربردهای ارزیابی حسی در اپتیمم سازی وتوسعه فرمولاسیون

۲-۱۲-  کاربردهای ارزیابی حسی درطراحی محصول جدید

۳-۱۲-  کاربردهای ارزیابی حسی در شناخت نیازهای مصرف کننده ها

۴-۱۲- کاربردهای ارزیابی حسی در شناسایی بدطعمی

۵-۱۲-  کاربردهای ارزیابی حسی در تعیین مدت ماندگاری محصولات

۶-۱۲-  کاربردهای ارزیابی حسی در ارزیابی محصولات شرکت های رقیب

۷-۱۲-  کاربرد ارزیابی حسی در شبیه سازی فرمولاسیون محصولات غذایی بر اساس ویژگی های حسی محصولات شرکت های رقیب

۱۳-  نقش ارزیابی در کنترل کیفیت مواد غذایی

۱۴-  مبانی کلی و الزامات انتخاب ارزیاب های حسی

۱۵- گروه بندی ارزیاب های حسی

۱۶- کلیات انتخاب ارزیاب های حسی

۱-۱۶-  مبانی کلی انتخاب ارزیاب های حسی برای آزمون های تفاوت

۲-۱۶-  مبانی کلی انتخاب ارزیاب های حسی برای آزمون های توصیفی

۱۷ – آموزش ارزیاب ها

۱۸ –  آزمایشگاه ارزیابی حسی

۱۹-  طراحی اتاق ارزیابی حسی وشرایط محیطی

۲۰-  پروتوکل آزمون ها

۲۱-  دستورالعمل اجرایی برای ارزیاب ها

۲۲-  نحوه تمیز کردن محفظه دهان قبل و بعد از هر مرحله خوردن غذ     ا۲۳ –  نحوه جویدن ،مزه مزه کردن،بلعیدن غذا

 

 

۲۴ –  انواع وانتخاب بهترین روش های ارزیابی حسی

۱-۲۴ –  روش های دستگاهی

( بینی الکترونیک،کالریمتر، رئومترها GC، HPLC،UV   )

۲-۲۴ –  روش های انسانی

-روش های رتبه بندی

– روش های توصیفی

– آزمون های ارزیاب ها

– روش ها و آزمون های مورد نیاز برای ارزیابی ارزیاب ها و نتایج ارزیابی

– آزمون های مصرف کننده گرا و ترجیح

۲۵- انواع روش های ارزیابی حسی تفاوت  Discrimination

انواع آزمون های تفاوت

کاربرد آزمون های تفاوت

آزمون های تفاوت-تشابه

۲۶-  مقیاس ها

۱-۲۶ –  انواع مقیاس ها در ارزیابی های حسی

۲-۲۶- کاربرد مقیاس ها در ارزیابی های حسی

۳-۲۶-  استفاده های صحیح ونادرست از مقیاس ها

۴-۲۶-  خطاهای روانشناسی در مقیاس ها

۲۷-  خطاهای رایج در ارزیابی حسی و راه های  پیشگیری از آن

۲۸-  هدایت و اجرای طرح های ارزیابی حسی

۲۹ –  انتخاب اهداف آزمون

۳۰-  شرایط کلی آزمایشگاه ارزیابی حسی

۳۱-  شرایط کلی  آزمون های حسی

۳۲-  جمع آوری داده ها،آنالیز آماری و گزارش دهی نتایج   ۳۳- کاربرد فاکتورهای  ۹M

در اصلاح فرمولاسیون و بهبود ویژگی های حسی محصولات غذایی

۳۴-  مبانی اپتیمم سازی محصول توسط ارزیابی حسی

 

Translate »