نتایج داوری مقالات اعلام شد

ستاد برگزاری دومین همایش پژوهشهای نوین در حوزهR&D وشرکتهای برتر صنایع غذایی با محوریت روغنها و چربیهای گیاهی و حیوانی ، نتایج داوری مقالات از طریق ارسال ایمیل و همچنین تماس تلفنی به محققین و پژوهشگرانی که در این رقابت در بخش سخنرانی و یا پوستر منتخب گردیده اند ، را اعلام نمود .

Translate »