مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران در سومین کنگره بین المللی صنایع غذایی عنوان کرد: ضرورت تهیه و تنظیم سند چشم انداز راهبردی تامین غذای سالم در کشور

مهندس قدوسی مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران بعنوان یکی از سخنرانان برنامه افتتاحیه  سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران ضمن تاکید بر نقش ؛ اهمیت و جایگاه صنعت غذا ‌و رشته های وابسته ، تهیه و تنظیم سند چشم انداز راهبردی تامین غذای سالم در کشور را از ابزارهای مهم تقویت سرانه مصرف شیر و فراورده های آن ذکر کردند. مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران افزودند: امروزه با تغییر الگوی زندگی آحاد جامعه و با توسعه صنعت و ماشینی شدن بسیاری از فعالیت ها ، در شهر ها با آلاینده های فیزیکی و شیمیایی مواجه هستیم که یکی از راهبردها و راهکارهای مقابله با این عوامل زیان آور ، ترویج و ایجاد تسهیلات مناسب حمایتی در مسیر توسعه صحیح و افزایش سطح سرانه مصرف شیر و فرآوردههای  آن می باشد.

مهندس قدوسی در ادامه ابزارهای مهم برای  تقویت سرانه مصرف در جامعه را به شرح ذیل عنوان نمودند :  حمایت مراکز قانونگذار و سیاست گذار کلان در سطح کشور ‌در سطح ملی  تعریف سیاست های کلان در مسیر حمایت کلیه حلقه های زنجیره تامین و تولید و توزیع شیر از دامداری تا سفره مصرف.

تهیه و تنظیم سند چشم انداز توسعه و حمایت صنعت دامداری و به منظور گذر از دامداری سنتی به سمت دامداری صنعتی با رویکرد ایجاد زیر ساخت های تولید و توزیع شیر از دامداری تا سفره مصرف ایجاد تسهیلات جهت تامین سریع و به موقع امکانات و تجهیزات و مواد اولیه و مصرفی مورد نیاز دامداری ها و صنایع فرآوری کننده.

تهیه و تنظیم سند چشم انداز راهبردی تامین غذای سالم در کشور  فرهنگ سازی در مسیر ترویج الگوی صحیح مصرف مواد غذایی سالم.  تنظیم و تصویب قوانین حمایتی مالی به منظور افزایش سطح سرانه مصرف شیر و فرآورده های آن در سطح جامعه تنظیم سند چشم انداز ایجاد فرهنگ و نظارت بر تولید ایمن  و بهداشتی محصولات لبنی در واحدهای سنتی

شایان ذکر است  سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ‌ملی علوم و صنایع غذایی ایران با حضور کارشناسان عالی رتبه صنایع غذایی و مهمانانی از سازمانهای بین المللی و کشورهایی چون لهستان ؛ صربستان ؛ ترکیه و عراق کار خود را آغاز و طی سه روز مباحث مرتبط با صنعت غذا مورد بحث ‌و بررسی قرار خواهد گرفت ضمنا شرکت شیرپگاه فارس ازبین بیش از ۱۲۰۰ مقاله  علمی وتخصصی داخلی وخارجی ارسالی به کنگره توانست بعنوان تنها نماینده صنایع شیرایران بابرگزیده شدن ۴پوسترویک مقاله و سخنرانی توسط آقای حمیدی درجمع مدعوین وبزرگان صنعت غذا افتخارآفرینی نماید

Translate »