دکتر «شهاب واعظ زاده» عزیز به دیار جاوید رفت

ار، یاور، پدر و چهره فاخر صنعت غذای ایران برای همیشه به سوی معبودش پرواز کرد. جامعه علمی کشورمان سوگوار استاد فرزانه جناب آقای دکتر «شهاب واعظ زاده» گردید. یگانه ای والا مقام و نام آشنای صنایع غذایی ایران که بیش از نیم قرن در کمال صمیمت، بی چشمداشت و با گشاده رویی تمام دانش و توان خود را همواره برای پیشبرد این صنعت به خدمت گرفت، اینک دیگر در میان ما نیست. استاد نکو نام و دوست داستنی جناب دکتر «شهاب واعظ زاده» همزمان با روز برپایی هشتمین دوره جشنواره جایزه «شهاب» به دیدار حق پر گشود. نام و یاد خدمات ارزشمند و صادقانه و همچنین چهره همیشه خندانش در ذهن تمامی اهالی خانواده صنعت غذا به یادگار خواهد ماند. انجمن علوم و صنایع غدایی ایران درگذشت ایشان را که از بنیانگذاران عالیجاه انجمن بود، این خسران علمی را صمیمانه تسلیت می گوید و برای همسر بررگوار، فرزندان گرامی و همه علاقه مندان و یاران ایشان ، تسلیت می گوید. چگونگی هنگام و جایگاه مشایعت پیکر پاک و نازنین آن استاد گرانقدر به آگاهی می رسد. انجمن علوم و صنایع غذایی ایرانdr.vaezzadeh

Translate »