دعوت انجمن علوم و صنایع غذایی ایران از متخصصین و کارشناسان صنایع غذایی جهت بازدید از نمایشگاه ایران اگروفود ۲۰۲۰

انجمن علوم و صنایع غذایی ایران

از متخصصین علوم و صنایع غذایی دعوت می کند ازغرفه انجمن در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی ، مواد غذایی ، ماشین آلات و صنایع وابسته ( ایران اگروفود ) در محل دائمی نمایشگاهها بازدید فرمایند .

بازدید ویژه متخصصین با رعایت پروتکل های بهداشتی می باشد .

شماره غرفه انجمن علوم و صنایع غذایی ایران  : 2 و ۳

سالن : ۸ و ۹

ساعت بازدید : ۹ الی ۱۷

تاریخ برگزاری نمایشگاه : ۱۳ الی ۱۶ مهر ماه ۹۹  

Translate »