تقویم آموزشی تخصصی انجمن علوم و صنایع غذایی ایران – سال ۱۴۰۳

جهت دریافت تقویم آموزشی تخصصی انجمن علوم و صنایع غذایی ایران – سال ۱۴۰۳ کلیک کنید 

 

ردیف نام دوره ساعت مدرس هزینه (ریال ) تاریخ مهلت ثبت نام
۱ کارگاه آموزشی بسته بندی های نوین و جنبه های بازاریابی بسته بندی ۱۳-۹ دکتر محمدحسین عزیزی ۴/۸۰۰/۰۰۰ ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ۱۶  اردیبهشت
۲ کارگاه کاربردی  هیدروکلوئیدها و صمغ ها در صنایع غذایی ۱۳-۹ دکتر حسن کاکویی ۴/۸۰۰/۰۰۰ ۱۰ و ۱۱  خرداد ۵  خرداد
۳ کارگاه آموزشی آشنایی با شیمی و قوانین بین المللی و ضوابط سازمان غذا و دارو در خصوص طعم دهنده های خوراکی ۱۳-۹ دکتر نادر کریمیان خسروشاهی ۴/۸۰۰/۰۰۰ ۱۴ و ۱۵ تیر ۹ تیر
۴ کارگاه آموزشی راه های شناسایی ، کنترل و حذف عوامل فساد میکروبی مواد غذایی ۱۳-۹ دکتر حسن کاکویی ۴/۸۰۰/۰۰۰ ۱۱ و ۱۲  مرداد   ۶  مرداد
۵ کارگاه آموزشی  مدیریت کنترل و کاهش ضایعات در صنایع غذایی ۱۳-۹ دکتر شهریار دبیریان ۴/۸۰۰/۰۰۰ ۸ و ۹ شهریور ۳ شهریور
۶ کارگاه آموزشی کاربرد آنالیز و تفسیر داده‌های کنترل کیفیت صنایع غذایی با ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺍﺻﻠﻲ  (PCA) ۱۳-۹ دکتر مجید عرب عامری ۴/۸۰۰/۰۰۰ ۵ و ۶ مهر ۱ مهر
۷ کارگاه آموزشی  آشنایی با مفاهیم و اصول علمی تعیین مدت ماندگاری  Shelf life  مواد غذایی ۱۳-۹ دکتر نادر کریمیان خسروشاهی ۴/۸۰۰/۰۰۰ ۱۰ و ۱۱ آبان ۵ آبان
۸ کارگاه آموزشی  روش های روتین و نوین تثبیت و آزادسازی عطر و طعم در مواد غذایی ۱۳-۹ دکتر حسن کاکویی ۴/۸۰۰/۰۰۰ ۸ و ۹ آذر ۳ آذر
۹ کارگاه آموزشی   شش ابزار کلیدی جهت تضمین کیفیت کاربردی در صنعت غذا ۱۳-۹ دکتر شهریار دبیریان ۴/۸۰۰/۰۰۰ ۶ و ۷ دی ۱ دی
۱۰ کارگاه آموزشی   بررسی پایداری اکسیداتیو چربی ها و روغن ها و نقش آن در ماندگاری مواد غذایی ۱۳-۹ دکتر نادر کریمیان خسروشاهی ۴/۸۰۰/۰۰۰ ۴ و ۵ بهمن ۲۹  دی
۱۱ کارگاه آموزشی کاربردی فرمولاسیون مواد غذایی بهبود بافت مواد غذایی ۱۳-۹ دکتر حسن کاکویی ۴/۸۰۰/۰۰۰ ۲ و ۳ اسفند ۲۷ بهمن

 

Translate »