با حضور نماینده رسمی وزرات علوم اعضای جدید هیئت مدیره و بازرسین انجمن علوم و صنایع غذایی ایران با رای اعضا انتخاب شدند

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول ، انجمن علوم و صنایع غذایی ایران روز دوشنبه مورخ ۵ تیرماه ۴۰۲ با حضور اعضای پیوسته انجمن و نماینده وزارت علوم به میزبانی شرکت زرماکارون تشکیل گردید .

در این جلسه بعد از تشکیل هیئت رئیسه ، انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن صورت گرفت . نتیجه انتخابات به شرح ذیل می باشد :

دکتر محمد حسین عزیزی ۵۶ رای
دکتر منوچهر وثوقی ۴۸ رای
دکتر سید محمد حسینی ۴۵رای
دکتر ایرج شریفی آل آقا ۳۱ رای
دکتر احمد فتح الهی ۳۹ رای
دکتر مهدی امینی ۳۹ رای
دکتر یحیی مقصودلو ۲۳ رای

بازرس
دکتر پرویز جهانگیری ۳۲ رای بازرس اصلی

بر اساس این گزارش، دکتر محسن برزگر با ۲۲ رای و مهندس محمدرضا شافعی نیا با ۳۴ رای اعضای علی البدل و همچنین مهندس قاسم فلاحتی با ۲۴ رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

گفتنی است در راستای پیشبرد اهداف انجمن اعضای هیئت مدیره ترکیبی از دو طیف اعضای هیدت علمی دانشگاهها و فعالین صنعت و مدیران اجرایی می باشند.

 

Translate »