انجمن علوم و صنایع غذایی ایران به رسم هر ساله مراسم دید و بازدید نوروزی خانواده بزرگ صنعت غذا را برگزار می نماید

ضمن تبریک وشادباش فرا رسیدن سال نو به استحضار میرساند مراسم دید و بازدید نوروزی خانواده بزرگ صنعت غذا، مدیران ،اساتید ، متخصصان و اعضا انجمن علوم وصنایع غذایی ایران به روال هرسال در تاریخ سه شنبه ۲۴ /۰۱/۹۵ ساعت ۱۹-۱۷ در محل باغ لاله برگزار میگردد.

ضمنا خواهشمند است حضور یا عدم حضور خود ر ا حد اکثر تا تاریخ ۲۲/۰۱/۹۴ به دفتر انجمن به شماره های ۴۴۲۹۳۴۵۰ -۴۴۲۹۳۴۵۹و ۴۴۲۹۲۸۵۱ اطلاع و یا به شماره ۴۴۲۹۳۴۱۴ فاکس فرمایید .

پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی کمال امتنان را دارد .

tabrik eidزمان : سه شنبه ۲۴/۰۱/۹۵ ساعت ۱۹-۱۷

مکان : تهران – باغ لاله (میدان پونک- خیابان عدل )

Translate »