انجمن علوم و صنایع غذایی ایران برگزار میکند :دوره آموزشی تفسیر آزمایش های شیر و فرآورده ها ( با نگاهی به کنترل کیفیت محصولات) با تدریس دکتر شهریار دبیریان

به گزارش روابط عمومی انجمن علوم و صنایع غذایی ایران ، دوره  آموزشی ۸ ساعته تفسیر آزمایش های شیر و فرآورده ها ( با نگاهی به کنترل کیفیت محصولات) با تدریس دکتر شهریار دبیریان به همت انجمن علوم و صنایع غذایی ایران به صورت آنلاین  در روزهای ۴ و ۶ و ۸ و ۱۱ مرداد ۹۹ از ساعت ۱۵ الی ۱۷  برگزار می گردد.

گفتنی است این کارگاه آموزشی حضور فعال و موثر مدیران و کارشناسان تولید ، کنترل کیفی و مسئول فنی از کارخانجات پگاه تهران ، پگاه خراسان ، فخر ترشیز و دانشجویان تحصیلات تکمیلی   را به همراه داشت .

شایان ذکر است امروز شنبه ۴ مرداد اولین روز از برگزاری این دوره آموزشی می باشد.

لازم بذکر است اهداف و سرفصل های این دوره آموزشی شامل موارد ذیل است :

🔸اهداف و سرفصل دوره شامل:

 • شیر خام
 • کنترل کیفیت شیر خام
 • عوامل تاثیر گذار بر کیفیت شیر خام
 • انالیز بالک تانک
 • نمونه برداری در دامداری و تانکر های حمل شیر
 • آزمون های ارگانولپتیکی شیر خام و تفسیر آن
 • آزمون های فیزیکی و شیمیایی و تفسیر آن
 • آزمون های میکروبی
 • نقش سلول های سوماتیک در کیفیت محصولات تولیدی
 • محصولات لبنی
 • آزمونهای اصلی شیر و محصولات لبنی :
 • بررسی تست فسفاتاز قلیایی و پراکسیداز
 • بررسی آزمونهای میکروبی محصولات تولیدی
 • آزمون کلی فرم ها
 • نحوه تشخیص و تفسیر آزمونهای شناسایی اشرشیا کلی
 • آزمون IMVIC  (برای شناسایی انتروباکتر ها از اشرشیا کلی )
 • جستجو و شناسایی و شمارش استافیلوکوک اورئوس و بررسی این باکتری در فراورده های لبنی
 • اهمیت باکتری های انتروباکتریاسه
 • جستجو و شمارش باکتری های انتروباکتریاسه
 • مسمومیت ناشی از استافیلوکوک ها
 • شناسایی و تفسیر  آزمونهای   کپک ها و مخمر ها
 • کنترل کیفی و آزمونهای تشخیص باسیلوس ها (سرئوس ؛استئاروترموفیلوس ..)
 • روش های تشخیص سریع میکروارگانیزم ها
 • بررسی استاندارد های شیر خام و محصولات لبنی ( شیر پاستوریزه _استریل _پنیر –استاندارد میکروبی محصولات ۲۴۰۶)
Translate »