انجمن علوم و صنایع غذایی ایران برگزار می نماید : دوره آموزشی دو روزه آشنایی با مفاهیم و اصول علمی تعیین مدت ماندگاری (Shelf Life) مواد غذایی / ۲۱ و ۲۲ آذر ماه ۹۸ با تدریس مهندس نادر کریمیان خسروشاهی

انجمن علوم و صنایع غذایی ایران دوره آموزشی دو روزه آشنایی با مفاهیم و اصول علمی تعیین مدت ماندگاری (Shelf Life) مواد غذایی را در تاریخ ۲۱ و ۲۲  آذر ماه ۹۸ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر با تدریس مهندس نادر کریمیان خسروشاهی کارشناس سازمان غذا و دارو –  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  برگزار می نماید . گفتنی است  که این دوره آموزشی دارای ۱۰ امتیاز بازآموزی از سازمان غذا و دارو می باشد .سرفصل های این دوره آموزشی به شرح ذیل می باشد :

۱- آشنایی با مفاهیم پایه ماندگاری (Shelf Life) مواد غذایی

۲- فرآیند ارزیابی و تعیین ماندگاری (Shelf Life) مواد غذایی

۳- شاخص های ارزیابی ماندگاری (Shelf Life) مواد غذایی

۴- آشنایی با انواع مدل های کینتیک شیمیایی(Chemical Kinetics)  و کاربرد آنها در مدلسازی ماندگاری (Shelf Life) مواد غذایی شامل:

  • Zero-Order Reactions
  • First-Order Reactions

۵- آشنایی با انواع مدل های کینتیک آنزیمی  (Enzyme Kinetics)و کاربرد آنها در مدلسازی ماندگاری (Shelf Life) مواد غذایی شامل:

  • Michaelis-Menten Method
  • Lineweaver-Burk Method
  • Augustinsson Method
  • Eadie-Hofstee Method

۶- آشنایی با مدل های میکروبی و کاربرد آنها در مدلسازی ماندگاری (Shelf Life) مواد غذایی شامل:

  • Logistic
  • Gompertz

۷- کاربرد “مدل های تحلیل بقاء در تعیین ماندگاری (Shelf Life) مواد غذایی

۸- حل مثال های عملی با استفاده از نرم افزارهای Excel, SigmaPlot, Originlab (originPro), MiniTab

گفتنی است همراه داشتن لب تاپ حاوی نرم افزارهای اشاره شده جهت حاضرین در کارگاه الزامی می باشد .

علاقمندان به حضور می توانند از طریق واریز وجه دوره به مبلغ سیصد و چهل هزار تومان به شماره حساب  ۰۲۹۰۷۵۱۹۸۵ بانک تجارت ، شعبه سعادت آباد ، کد ۱۰۲۵ ، بنام انجمن علوم و صنایع غذایی ایران  و یا شماره کارت ۰۸۵۵-۰۴۳۲-۸۳۷۰-۵۸۵۹ به نام انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و فکس فیش مربوطه به شماره  ۴۴۲۹۳۴۱۴  و  درج  نام و نام خانوادگی ، شماره تلفن ثابت و همراه   ،  شماره کد ملی و رشته  تحصیلی و مقطع تحصیلی به صورت خوانا روی فیش پرداختی اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات تکمیلی و ارائه هرگونه انتقاد و پیشنهاد با شماره تلفن های ۴۴۲۹۳۴۵۰ و  ۴۴۲۹۳۴۵۵ و  ۴۴۲۹۳۴۵۹ تماس حاصل نمایید.

Translate »