انجمن علوم و صنایع غذایی ایران امروز ( ۲۵ آذر ۹۶ ) برگزار کننده کارگاه آموزشی بهداشت حرفه ای و ایمنی در صنایع غذایی؛ یک قرن توسعه و خطرات با تدریس مهندس ابراهیم نوروزی از دانشگاه مک گیل کانادا بود

انجمن علوم و صنایع غذایی ایران کارگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی در صنایع غذایی؛ یک قرن توسعه و خطرات را با تدریس مهندس ابراهیم نوروزی از دانشگاه مک گیل کانادا در تاریخ ۲۵ آذر ۹۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰ با حضور بیش از ۳۵ نفر از اساتید دانشگاهی ، مدیران تولید ، مسئولین فنی و کارشناسان کارخانجات صنایع غذایی برگزار نمود .

لازم به توضیح است مدرس این کارگاه آموزشی جناب آقای مهندس ابراهیم نوروزی که رزومه ایشان بدین شر ح می باشد :

ایشان در حال حاضر به عنوان مدیر آزمایشگاه های آموزشی بخش صنایع غذایی و مشاور امور بهداشت و ایمنی دانشگاه مک گیل مشغول بکار هستند. از دیگر افتخارات ایشان می توان به عضویت در بیش از دوازده انجمن ملّی و بین المللی علمی و چندین نظام علمی از قبیل سازمان شیمیدانان کبک و نظام بهداشت و ایمنی کانادا اشاره کرد . بیش از بیست سال است که ریاست بخش استان کبک نظام بهداست و ایمین کانادا را بر عهده دارند. همچنین ایشان به عنوان اولین عضو رسمی ایرانی در نظام بین المللی دانشمندان علوم غذایی امریکا حضور دارند.

از فعالیتهای تحقیقاتی و علمی ایشان می توان به نگارش بیش از یکصد مقاله و گزارشات علمی و صنعتی اشاره کرد. ایشان در ایران ، کانادا و سایر صحنه ها بین المللی موفق به دریافت جوایز مهمی شده اند که می توان به موارد زیر اشاره کرد :

۱٫ جایزه ملی نظام بهداشت و ایمنی کانادا

۲٫ جایزه ملی نخبگان خارج از کشور

۳٫ جایزه اولّین سفیر ایمنی دانشگاه مک گیل

۴٫ اولّین ایرانی دریافت کننده گواهی تبریک کادر فنی از ریاست دانشگاه مک گیل

۵٫ دریافت گواهی مخصوص از طرف نخست وزیر کانادا جناب جاستین تردو

Translate »