کنگره ها

اردیبهشت, ۱۳۹۶

اسفند, ۱۳۹۵

فروردین, ۱۳۹۵

  • ۱۴ فروردین

    فراخوان اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران

    اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران همچون سال های گذشته با حمایت و همکاری انجمن متخصصین علوم و صنایع غذائی ایران و دانشگاه تربیت مدرس و با حضور شرکت‌های صنایع غذایی داخلی و خارجی در ۲۷-۲۹ مهر ماه ۹۵ برگزار می‌گردد. دبیرخانه کنگره از کلیه صاحب نظران، استادان، پژوهشگران، کارشناسان، دانشجویان …