در اولین جلسه هیئت مدیره جدید انجمن علوم و صنایع غذایی ایران دکتر عزیزی رییس ، دکتر فتح الهی نایب رییس ، دکتر امینی دبیر و دکتر مقصودلو خزانه دار انتخاب شدند

در اولین جلسه هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران پس از مجمع عمومی که به میزبانی شرکت زرماکارون ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲ تشکیل شد  دکتر محمد حسین عزیزی به عنوان رئیس هیئت مدیره، دکتر احمد فتح الهی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ،دکتر مهدی امینی به عنوان دبیر و عضو هیئت مدیره و دکتر یحیی مقصودلو به عنوان خزانه دار و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.

همچنین گفتنی است دکتر محمد حسینی ، دکتر منوچهر وثوقی و دکتر ایرج شریفی آل آقا نیز بعنوان اعضای هیئت مدیره ترکیب ۷ نفره هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران را تشکیل دادند.

خاطرنشان می شود، دکتر پرویز جهانگیری بازرس انجمن می باشند.

گفتنی مهندس محمدرضا شافعی نیا، دبیر سابق انجمن نیز به عنوان مشاور عالی هیئت مدیره انتخاب گردید.

Translate »