جلسه هم اندیشی اعضای پنل های تخصصی برگزار شد

جلسه هم اندیشی اعضای پنل های تخصصی  ،دومین همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و  شرکت های برتر صنایع غذایی با محوریت روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی ، روز سه شنبه مورخ ۱۵/۱۱/۹۸ در محل انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران برگزار شد  .

به گزارش ایرانفودنیوز به نقل از روابط عمومی انجمن علوم و صنایع غذایی ایران جلسه هم اندیشی اعضای پنل های تخصصی  ،دومین همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و  شرکت های برتر صنایع غذایی با محوریت روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی  با حضور مدیران، کارشناسان و متخصصانی از سازمان غذا و دارو ، سازمان استاندارد ، آزمایشگاه جامع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی ، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور ، پژوهشکده غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد ،اساتید دانشگاهی ، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران و انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران ، روز سه شنبه مورخ ۱۵/۱۱/۹۸ در محل انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با هدف بحث و بررسی پیرامون برگزاری پربار همایش برگزار شد

Translate »