جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن علوم و صنایع غذایی ایران برگزار شد.

به گزارش ایرانفودنیوز جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن علوم و صنایع غذایی ایران به شماره ثبت ۸۰۶۲ در تاریخ سه شنبه ۲۵/۰۸/۹۵ ساعت ۱۷ در محل مرکز آموزش سابق صنعت غذای تهران با حضور اعضای هیأت مدیره و اعضای پیوسته انجمن برگزار گردید .که در این جلسه گزارش هیات مدیره توسط مهندس احمد فتح الهی نایب رئیس هیات مدیره قرائت گردید . سپس ارائه گزارش صورتهای مالی توسط دکتر محمدحسین عزیزی رئیس هیات مدیره صورت گرفت که مورد تصویب توسط اعضای مجمع قرار گرفت و همچنین گزارشی نیز توسط بازرس انجمن مهندس قاسم فلاحتی ارائه و مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت .

در پایان برنامه کاری آینده و خط مشی فعالیت های آتی و بودجه آتی انجمن مطرح و به تصویب رسید.

Translate »