بیست و هشتمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران برای اولین بار در یک شرکت صنعتی برگزار شد

بیست و هشتمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران با حضور دانشگاهیان، صنعتگران و متخصصین صنایع غذایی کشور به صورت حضوری و مجازی برای اولین بار در ۲۷ دوره قبل در شهرک صنعتی زرماکارون برگزار شد.

براساس این گزارش در آئین افتتاحیه این کنگره دکتر مهدی امینی، دبیر کنگره و عضو هیئت مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر،دکتر محمد حسین عزیزی،رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و رئیس ستاد کنگره و همچنین دکتر زهرا عبداللهی،مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت به ایراد سخنرانی پرداختند

دکتر مهدی امینی دبیر بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران و عضو هیئت مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر در آئین افتتاحیه این مراسم به ویژگی خاص و ممتاز این رویداد نسبت به کنگره های قبل پرداخت و گفت: مشارکت گروه صنعتی و پژوهشی زر و انجمن علوم و صنایع غذایی ایران در برگزاری این کنگره باعث شد تبادل خوبی بین صنعتگران و دانشگاهیان اتفاق بیافتد.

مهدی امینی

در ادامه دکتر محمدحسین عزیزی، رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و رئیس ستاد کنگره  با اشاره به شرایط خاص و پاندمیک کرونا گفت: کنگره امسال در دو بخش حضوری و مجازی برگزار گردیده است که متخصصان  بتوانند از همه ظرفیت ها موجود استفاده کرد و از کنگره بهره ببرند.

محمدحسین عزیزی

دکتر زهرا عبدالهی نیز به برنامه های اداره تغذیه وزارت بهداشت و همکاری با صنایع غذایی در بهبود کیفیت محصولات غذایی اشاره کرد و گفت: این اداره کل درصدد است تا با همکاری صنایع غذایی کشور بتواند نسبت به اصلاح  ذائقه جامعه و کم کردن نمک، قند و چربی در محصولات غذایی اقدام کند.

زهرا عبداللهی

گفتنی است بیست و هشتمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران در تاریخ چهارم و پنجم اسفند در شهرک صنعتی زرماکارون  در حال برگزاری است

Translate »