انجمن علوم و صنایع غذایی ایران میزبان برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم و اصول علمی تعیین مدت ماندگاری (Shelf Life) مواد غذایی

انجمن علوم و صنایع غذایی ایران ، دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم و اصول علمی تعیین مدت ماندگاری   (Shelf Life) مواد غذایی را    پنجشنبه و جمعه   ۲۱ و۲۲  آذر ماه ۹۸ از ساعت ۹ صبح الی ۴ بعد از ظهر با تدریس مهندس نادر کریمیان خسروشاهی کارشناس سازمان غذا و دارو – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با رویکرد کاربردی برگزار کرد.

گفتنی است  در این دوره آموزشی متخصصینی از کارخانجات شکلی ، سن ایچ  ، دومینو ، فرآورده های گوشتی کاله آمل ، تین دامداران ، فریکو ، پارس کاک ، ربیع قشم، آرد سینا،دانه خوشه طلایی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی حضور داشتند.

لازم به توضیح است اهداف و سرفصل های این دوره آموزشی شامل مورد ذیل می باشد :

۱- آشنایی با مفاهیم پایه ماندگاری (Shelf Life) مواد غذایی

۲- فرآیند ارزیابی و تعیین ماندگاری (Shelf Life) مواد غذایی

۳- شاخص های ارزیابی ماندگاری (Shelf Life) مواد غذایی

۴- آشنایی با انواع مدل های کینتیک شیمیایی(Chemical Kinetics)  و کاربرد آنها در مدلسازی ماندگاری (Shelf Life) مواد غذایی شامل:

  • Zero-Order Reactions
  • First-Order Reactions

۵- آشنایی با انواع مدل های کینتیک آنزیمی  (Enzyme Kinetics)و کاربرد آنها در مدلسازی ماندگاری (Shelf Life) مواد غذایی شامل:

  • Michaelis-Menten Method
  • Lineweaver-Burk Method
  • Augustinsson Method
  • Eadie-Hofstee Method

۶- آشنایی با مدل های میکروبی و کاربرد آنها در مدلسازی ماندگاری (Shelf Life) مواد غذایی شامل:

  • Logistic
  • Gompertz

۷- کاربرد “مدل های تحلیل بقاء در تعیین ماندگاری (Shelf Life) مواد غذایی

۸- حل مثال های عملی با استفاده از نرم افزارهای Excel, SigmaPlot, Originlab (originPro), MiniTab

http://iranfoodnews.com/?p=6490

Translate »