انجمن علوم و صنایع غذایی ایران میزبان برگزاری دوره آموزشی کاربرد نرم افزار SPSS در صنایع غذایی

انجمن علوم و صنایع غذایی ایران ، دوره آموزشی کاربرد نرم افزار SPSS در صنایع غذایی را پنجشنبه و جمعه  ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۸ از ساعت ۹ صبح الی ۴ بعد از ظهر با تدریس آقای مهندس نادر کریمیان خسروشاهی کارشناس سازمان غذا و دارو – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با رویکرد کاربردی برگزار نمود.

لازم به توضیح است اهداف و سرفصل های این دوره آموزشی شامل مورد ذیل می باشد :

  • آشنایی با مفاهیم پایه آماری
  • آشنایی مقدماتی با نرم افزار SPSS
  • آشنایی با انواع آزمون های T-TESTو کاربرد آن در صنایع غذایی
  • آشنایی با انواع آزمون های آنالیز واریانس (ANOVA) و کاربرد آن در صنایع غذایی
  • آشنایی با آزمون های تعیین رابطه (همبستگی و رگرسیون) و کاربرد آن در صنایع غذایی
  • آشنایی با انواع روش های Non-Parametric و کاربرد آن در صنایع غذایی
  • آشنایی با انواع روش های تحلیل عاملی، تحلیل مولفه اصلی و خوشه بندی وکاربرد آن در صنایع غذایی
  • آشنایی با روش تجزیه و تحلیل نتایج آزمون های حسی با نرم افزار SPSS
  • تجزیه و تحلیل مثال های عملی با نرم افزار SPSS

لازم به ذکر است در این دوره آموزشی متخصصینی از کارخانجات شکلی ، ویتانا ، نوشینه خوی ، آذین شوشتر ، زرین ذرت شاهرود ، آرد وحدت قروه کردستان ، آزمایشگاه قطب آزما ، آریا تجارت سده ، اساتید دانشگاهی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی حضور داشته اند .

Translate »