انجمن علوم و صنایع غذایی ایران شما را به بازدید از نمایشگاه ایران اگروفود دعوت می کند

از متخصصین محترم صنایع غذایی دعوت می کند از غرفه انجمن در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی ، مواد غذایی ، ماشین آلات و صنایع وابسته ( ایران اگروفود ) در محل دائمی نمالیشگاههای بین المللی  بازدید فرمایید.

سالن : ۸ و ۹

غرفه :‌ ۱ و ۲

ساعت بازدید : ۱۰ الی ۱۷

تاریخ برگزاری نمایشگاه : ۳۱ شهریور الی ۳ مهر ماه ۱۴۰۰

Translate »