انجمن علوم و صنایع غذایی ایران برگزار می نماید : دوره آموزشی یک روزه ارزیابی حسی مواد غذایی با تأکید بر ویژگی‌های حسی قهوه / ۲۷ تیر ماه ۹۸

انجمن علوم و صنایع غذایی ایران دوره آموزشی یک روزه ارزیابی حسی مواد غذایی با تأکید بر ویژگی‌های حسی قهوه را در تاریخ  ۲۷  تیر  ماه ۹۸ از ساعت ۹ صبح الی ۴ بعد از ظهر برگزار می نماید ، مدرسین دوره جناب آقایان دکتر محمدحسین عزیزی دکترای علوم و صنایع غذایی- مهندس بهنام عبدی متخصص تکنولوژی قهوه. می باشند ،  هزینه حضور در این دوره مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال خواهد بود .

 

اهداف و سرفصل های دوره شامل موارد ذیل خواهد بود :

 

 • ترمینولوژی  قهوه
 • فاکتورهای مؤثر بر درک ویژگی‌های حسی
 • مباحث فیزیولوژی و روان‌شناختی در ادراک ویژگی‌های حسی قهوه
 • تئوری و اندازه حد آستانه‌ها
 • آشنایی با خواص مؤثر در ارزیابی حسی فیزیولوژی بدن انسان و درک حسی
 • روش‌های اندازه‌گیری حد آستانه و انواع آستانه
 • کاربردهای ارزیابی حسی در شناسایی بدطعمی در صنعت قهوه
 • قش و الزامات ارزیابی حسی در واحدهای تولید مواد غذایی
 • پروتکل آزمون‌ها و پنل سنسوری صنایع غذایی در صنعت قهوه
 • انواع روش‌های ارزیابی حسی
 • تفاوت Discrimination همراه با کارگاه‌های تخصصی صنایع غذایی در رابطه با قهوه

 

نحوه ثبت نام : واریز وجه دوره به شماره حساب  ۰۲۹۰۷۵۱۹۸۵ بانک تجارت ، شعبه سعادت آباد ، کد ۱۰۲۵ ، بنام انجمن علوم و صنایع غذایی ایران  و یا شماره کارت ۰۸۵۵-۰۴۳۲-۸۳۷۰-۵۸۵۹ به نام انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و فکس فیش مربوطه به شماره  ۴۴۲۹۳۴۱۴   ، درج  نام و نام خانوادگی ، شماره تلفن ثابت و همراه   ،  شماره کد ملی و رشته  تحصیلی و مقطع تحصیلی به صورت خوانا روی فیش پرداختی

محل برگزاری : انجمن علوم و صنایع غذایی ایران –  تهران مرزداران خیابان ابراهیمی مجتمع اداری و تجاری الوند طبقه ۵ شمالی واحد ۵۰۲

تلفن : ۴۴۲۹۳۴۵۰ ، ۴۴۲۹۳۴۵۵ ، ۴۴۲۹۳۴۵۹

لازم به ذکر است هزینه دریافتی شامل جزوات آموزشی ، گواهینامه مورد تایید  از سوی انجمن علوم و صنایع غذایی هزینه پذیرایی میان وعده و نهار ، ارائه ماهنامه خبری تحلیلی صنعت غذا


جهت کسب اطلاعات تکمیلی و ارائه هرگونه انتقاد و پیشنهاد با شماره تلفن های ۴۴۲۹۳۴۵۰ و  ۴۴۲۹۳۴۵۵ و  ۴۴۲۹۳۴۵۹ تماس حاصل نمایید.

انجمن علوم و صنایع غذایی ایران دوره آموزشی یک روزه ارزیابی حسی مواد غذایی با تأکید بر ویژگی‌های حسی قهوه را در تاریخ  ۲۷  تیر  ماه ۹۸ از ساعت ۹ صبح الی ۴ بعد از ظهر برگزار می نماید ، مدرسین دوره جناب آقایان دکتر محمدحسین عزیزی دکترای علوم و صنایع غذایی- مهندس بهنام عبدی متخصص تکنولوژی قهوه. می باشند ،  هزینه حضور در این دوره مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال خواهد بود .

 

اهداف و سرفصل های دوره شامل موارد ذیل خواهد بود :

 

 • ترمینولوژی  قهوه
 • فاکتورهای مؤثر بر درک ویژگی‌های حسی
 • مباحث فیزیولوژی و روان‌شناختی در ادراک ویژگی‌های حسی قهوه
 • تئوری و اندازه حد آستانه‌ها
 • آشنایی با خواص مؤثر در ارزیابی حسی فیزیولوژی بدن انسان و درک حسی
 • روش‌های اندازه‌گیری حد آستانه و انواع آستانه
 • کاربردهای ارزیابی حسی در شناسایی بدطعمی در صنعت قهوه
 • قش و الزامات ارزیابی حسی در واحدهای تولید مواد غذایی
 • پروتکل آزمون‌ها و پنل سنسوری صنایع غذایی در صنعت قهوه
 • انواع روش‌های ارزیابی حسی
 • تفاوت Discrimination همراه با کارگاه‌های تخصصی صنایع غذایی در رابطه با قهوه

 

نحوه ثبت نام : واریز وجه دوره به شماره حساب  ۰۲۹۰۷۵۱۹۸۵ بانک تجارت ، شعبه سعادت آباد ، کد ۱۰۲۵ ، بنام انجمن علوم و صنایع غذایی ایران  و یا شماره کارت ۰۸۵۵-۰۴۳۲-۸۳۷۰-۵۸۵۹ به نام انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و فکس فیش مربوطه به شماره  ۴۴۲۹۳۴۱۴   ، درج  نام و نام خانوادگی ، شماره تلفن ثابت و همراه   ،  شماره کد ملی و رشته  تحصیلی و مقطع تحصیلی به صورت خوانا روی فیش پرداختی

محل برگزاری : انجمن علوم و صنایع غذایی ایران –  تهران مرزداران خیابان ابراهیمی مجتمع اداری و تجاری الوند طبقه ۵ شمالی واحد ۵۰۲

تلفن : ۴۴۲۹۳۴۵۰ ، ۴۴۲۹۳۴۵۵ ، ۴۴۲۹۳۴۵۹

لازم به ذکر است هزینه دریافتی شامل جزوات آموزشی ، گواهینامه مورد تایید  از سوی انجمن علوم و صنایع غذایی هزینه پذیرایی میان وعده و نهار ، ارائه ماهنامه خبری تحلیلی صنعت غذا


جهت کسب اطلاعات تکمیلی و ارائه هرگونه انتقاد و پیشنهاد با شماره تلفن های ۴۴۲۹۳۴۵۰ و  ۴۴۲۹۳۴۵۵ و  ۴۴۲۹۳۴۵۹ تماس حاصل نمایید.

Translate »