انجمن علوم و صنایع غذایی ایران برگزار می نماید : دوره آموزشی دو روزه ارزیابی حسی – اپتیموم سازی فرمولاسیون محصولات غذایی ( مقدماتی ) با تدریس مهندس حسن کاکویی/ ۷ و ۸ دی ماه ۹۶

انجمن علوم و صنایع غذایی ایران دوره آموزشی دو روزه ارزیابی حسی –اپتیموم سازی فرمولاسیون محصولات غذایی ( مقدماتی ) را در تاریخ ۷ و ۸ دی ماه ۹۶ از ساعت ۹ صبح الی ۴ بعد از ظهر با تدریس آقای مهندس حسن کاکویی دانشجوی دکترای صنایع غذایی گرایش کنترل کیفیت از دانشگاه شهید بهشتی – دانشجوی دکتری و کارشناس اداره کل نظارت بر مواد خوراکی ،آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو برگزار می نماید .

لازم بذکر است سرصل های این دوره آموزشی

۱- مقدمه

۲- مبانی ارزیابی حسی

۳- تعاریف و اصطلاحات تخصصی

۴- فاکتورهای موثر بر آزمون های ارزیابی حسی

۵- فاکتورهای موثر بر درک ویژگی های حسی

۶- اهداف ارزیابی حسی

۷- ویژگی های حسی محصولات غذایی

۸- مباحث فیزیولوژی و روانشناختی در ادراک ویژگی های حسی

۹- حواس پنج گانه

۱۰ – حد آستانه

۱-۱۰-تئوری و اندازه حد آستانه ها

۲-۱۰- انواع آستانه ها

۳-۱۰- کاربرد حد آستانه

۴-۱۰- روش های اندازه گیری حد آستانه

۱۱- توصیف ویژگی های حسی محصولات غذایی

۱-۱۱- چرا برخی از افراد توصیف فرآورده ها را بهتر انجام می دهند

۲-۱۱- اثرات حافظه حسی افراد در توصیف ویژگی های حسی محصولات غذایی

۱۲- ارزیابی حسی به چه سوالاتی پاسخ می دهد؟

۱-۱۲- کاربردهای ارزیابی حسی در اپتیمم سازی وتوسعه فرمولاسیون

۲-۱۲- کاربردهای ارزیابی حسی درطراحی محصول جدید

۳-۱۲- کاربردهای ارزیابی حسی در شناخت نیازهای مصرف کننده ها

۴-۱۲- کاربردهای ارزیابی حسی در شناسایی بدطعمی

۵-۱۲- کاربردهای ارزیابی حسی در تعیین مدت ماندگاری محصولات

۶-۱۲- کاربردهای ارزیابی حسی در ارزیابی محصولات شرکت های رقیب

۷-۱۲- کاربرد ارزیابی حسی در شبیه سازی فرمولاسیون محصولات غذایی بر اساس ویژگی های حسی محصولات شرکت های رقیب

۱۳- نقش ارزیابی در کنترل کیفیت مواد غذایی

۱۴- مبانی کلی و الزامات انتخاب ارزیاب های حسی

۱۵- گروه بندی ارزیاب های حسی

۱۶- کلیات انتخاب ارزیاب های حسی

۱-۱۶- مبانی کلی انتخاب ارزیاب های حسی برای آزمون های تفاوت

۲-۱۶- مبانی کلی انتخاب ارزیاب های حسی برای آزمون های توصیفی

۱۷ – آموزش ارزیاب ها

۱۸ – آزمایشگاه ارزیابی حسی

۱۹- طراحی اتاق ارزیابی حسی وشرایط محیطی

۲۰- پروتوکل آزمون ها

۲۱- دستورالعمل اجرایی برای ارزیاب ها

۲۲- نحوه تمیز کردن محفظه دهان قبل و بعد از هر مرحله خوردن غذ ا۲۳ – نحوه جویدن ،مزه مزه کردن،بلعیدن غذا

۲۴ – انواع وانتخاب بهترین روش های ارزیابی حسی

۱-۲۴ – روش های دستگاهی

( بینی الکترونیک،کالریمتر، رئومترها GC، HPLC،UV )

۲-۲۴ – روش های انسانی

-روش های رتبه بندی

– روش های توصیفی

– آزمون های ارزیاب ها

– روش ها و آزمون های مورد نیاز برای ارزیابی ارزیاب ها و نتایج ارزیابی

– آزمون های مصرف کننده گرا و ترجیح

۲۵- انواع روش های ارزیابی حسی تفاوت Discrimination

انواع آزمون های تفاوت

کاربرد آزمون های تفاوت

آزمون های تفاوت-تشابه

۲۶- مقیاس ها

۱-۲۶ – انواع مقیاس ها در ارزیابی های حسی

۲-۲۶- کاربرد مقیاس ها در ارزیابی های حسی

۳-۲۶- استفاده های صحیح ونادرست از مقیاس ها

۴-۲۶- خطاهای روانشناسی در مقیاس ها

۲۷- خطاهای رایج در ارزیابی حسی و راه های پیشگیری از آن

۲۸- هدایت و اجرای طرح های ارزیابی حسی

۲۹ – انتخاب اهداف آزمون

۳۰- شرایط کلی آزمایشگاه ارزیابی حسی

۳۱- شرایط کلی آزمون های حسی

۳۲- جمع آوری داده ها،آنالیز آماری و گزارش دهی نتایج ۳۳- کاربرد فاکتورهای ۹M

در اصلاح فرمولاسیون و بهبود ویژگی های حسی محصولات غذایی

۳۴- مبانی اپتیمم سازی محصول توسط ارزیابی حسی

یاد آوری ۱ : بقیه سرفصل های تخصصی ارزیابی حسی به دلیل گستردگی ومباحث فنی در دوره پیشرفته ارائه می گردد.

یادآوری ۲ : به منظور کاربردی تر بودن کارگاه آموزشی توصیه می گردد شرکت کنندگان نمونه محصول غذایی شرکت خود و حداقل یک نوع محصول شرکت های رقیب را به منظور انجام پروژه به همراه بیاورند.

تلفن : ۴۴۲۹۳۴۵۰ ، ۴۴۲۹۳۴۵۵ ، ۴۴۲۹۳۴۵۹،۴۴۲۹۲۸۵۱

لازم به ذکر است هزینه دریافتی شامل جزوات آموزشی ، گواهینامه مورد تایید از سوی انجمن علوم و صنایع غذایی و سازمان غذا و دارو ، هزینه پذیرایی میان وعده و نهار ، ارائه ماهنامه خبری تحلیلی صنعت غذا

جهت کسب اطلاعات تکمیلی و ارائه هرگونه انتقاد و پیشنهاد با شماره تلفن های ۴۴۲۹۳۴۵۰ و ۴۴۲۹۳۴۵۵ و ۴۴۲۹۳۴۵۹ و ۴۴۲۹۲۸۵۱ تماس حاصل نمایید.

Translate »